Hobro Folkedanserlaug

Hobro Folkedanserlaug er stiftet den 17 oktober 1941, og den første leder var Jørgen W. Olsen. og det var han indtil sygdom gjorde det umuligt for ham at have med dansen at gøre, så fik vi en af vore egne dansere, Aage Jensen som også var leder i en anden forening, og var det til 1995 hvor jeg blev leder samtidig med at jeg var formand, som jeg havde været siden 1986.

Vi har været til stævner i Holland i 1952 og i Tyskland flere steder gennem halvtredserne og tresserne hvor vi bl. a. var i Finkenwerder som er fiskerlejet i Hamborg og de har også et sangkor, og da der i perioder ikke var nogle dansehold henviste de os til et hold i Schessel, vi har også været i den danske forening i Hamborg for at danse for dem i midten af tresserne. I 1965 var vi i München til ølfesten i oktober.

Vi har en venskabsforening Falbygdens Folkdansgille i Falköbing i Sverige, har eksisteret siden 1947 og vi har haft kontakt med dem siden 1952, Høgdaringen Lier i Norge er stiftet i 1979 og vi har haft kontakt med dem siden 1980 hvor vi mødtes i vor finske venskabsby Kokameki til et sang- og dansefestival, hvor vore svenske venner også deltog, vi undersøgte om der var nogle folkedansere i Kokameki men kunne ikke opspore nogen.

Vi mødes til vore jubilæer hvert 5 år, det vil sige i Hobro når årstallet ender på 1 og 6, i Falköbing er det på 2 og 7, og i Lier er det på 4 og 9.

Jørgen W. Olsen og Aage Jensen var nogle af mændene bag dannelsen af Himmerlandskredsens Folkedansere i 1952 og for tiden er vi 21 foreninger, vi er også medlem af Danske Folkedansere, vi var også med i stiftelsen af Foreningen af folkedansere mellem fjordene, som er de foreninger der er mellem Mariager og Randers fjorde og i øjeblikket er der 15 foreninger.

For nogle år siden havde vi et samarbejde med Handest, Klejtrup og Hørby om at danse en gang i sæsonen hos hinanden og det gjorde vi i 3år.

Medlemsmæssigt er det lidt sløjt for tiden, men vi har været over 60 medlemmer og vi havde et stort børnehold i midten af tresserne

 

 

 

Mariager Folkedanserlaug

Efter en generalforsamling i Assens folkedanserforening besluttede nogle hold sig til at danse andet sted. Med Carlo som leder og Møller som musiker blev det Mariager, hvor nogle yderligere sluttede sig til.

De første år dansede vi i Mariager hallens mødelokale, det var et dejligt sted men hårdt for bentøjet da der var tæpper på gulvet, efter de2 første år nede i hallen flyttede vi så op i drengenes gymnastiksal på Mariager skole. Og efter 2 års dans mente man det var en god grund til at starte en forening op, så der blev indkaldt til en stiftende generalforsamling den 3 november 1981 hvor foreningen stiftedes og fik navnet Mariager Folkedanser Laug. Den første bestyrelse blev med Poul Erik Larsen, Assens som formand de øvrige bestyrelsesmedlemmer blev Niels Laumann, Harald Pilgård, Lone Skjellerup alle Mariager, samt Birthe Christensen, Als og med Carlo Jensen som instruktør, da man startede for to år siden var der 24 dansere, og her ved foreningernes stiftelse var der 56 dansere så på de to er der sket mere end en fordobling.

De første år var præget af mange gøremål, så som færdiggørelse af de påbegyndte egnsdragter fra Mariager, liegstouw, dans om majstang, dans til grundlovsmøder, sommerstævne i Himmerlands kredsen, børnefest i Mariager, som man kan se skete der mange ting i de år, men man må heller ikke glemme Mariager Klosters 500 års jubilæum hvor der var besøg fra Vadstene i Sverige.

Stiftelsesfesten blev afholdt d. 27. februar 1982 i Mariager hallen, med indbudte foreninger fra bl. a. Valsgård, Folkedansen Randers, Hem Folkedansere, V. Tørslev folkedansere, Aalykke Randers, Assens, Nørhald Folkedansere, Hobro Folkedanserlaug, Mariager Folkedanser Laug. De forskellige hold gav så en lille opvisning i forskellige danse bagefter var der så liegstouw, når sådan en flok dansere er samlet er der altid masser af fest, og stemning, " efter min ringe hukommelse var vor kære gamle formand Poul Erik Larsen vældig fornøjet denne aften, som han sammen med andre havde lagt et stort stykke arbejde i så det kunne blive en dejlig aften. I samme åndedrag må vi heller ikke glemme Carlo Jensen med hans altid glade humør og viden om de danse han gennem mange år har givet viden om videre, bag Carlo stod Gerda som nok en mangen gang har kunnet kravle i et musehul når der er blevet en opvisning hvor en dans nok ikke helt er lykkedes som den skulle, vi var nok noglet anspændte, men gennem årene er vi blevet mere frie når der gives en opvisning, nu griner man og danser videre.

Den 15 juni 1982 fik Mariager folkedanser Laug så sin egen fane, den var der en del dansere fra foreningen med ved afhentning på Randers station, fanen blev modtaget af Poul Erik Larsen og Aage Christensen. Lørdag den 14 maj oprandt så den store dag da fanen skulle indvies, det skete på Mariager skovpavilion, ved højtideligheden blev de tre søm slået i af en repræsentant fra Danmarkssamfundet i Randers, af Carlo Jensen, Hadsund og formanden Poul Erik Larsen, Assens. Fanens dug er forsynet med et broderi af to dansere i Mariager Dragten, dette store arbejde der her er lavet, har Gerda Jensen, Hadsund stået for. Den 4 juni 1983 var det så Mariagers tur til at holde sommerstævne, der skulle danses på stadion ved Mariager Hallen, men da det havde regnet en hel del dagene forud måtte vi danse på p. pladsen ved hallen så mon ikke der blev slidt et par sko op denne dag, da asfalt er slem at danse på. Og som altid var det et godt stævne både eftermiddag og aften med megen dans. Der skete mange andre ting i 1983 som ikke er nævnt her, men inden vi helt forlader 1983, må vi ikke glemme sommerudflugten til Djursland, vi kørte at sted i samlet flok fra Mariager, omkring middag, kursen blev sat mod Nielstrup hvor vi besøgte Tove Tendal og hendes moder, den medbragte kaffe blev nyt i haven, og ind imellem nåde vi også at se lidt på alle de gamle ting, og som vanlig når foreningen er samlet afsted nåede vi da også lige at lege lidt med børnene og andre barnlige sjæle. Derefter drog vi til Kalø slotsruin, efter slotsruinen var set, og den medbragte mad spist under megen hygge, og efter Margrethe og Christian havde underholdt med musik og sang, drog vi meget fornøjet og trætte hjem ad efter en herlig dag. I dagene fra 31 maj til 3 juni 1984 var der Nordist stævne med besøg fra Sverige og Klepp i Norge. Det var første gang vi skulle møde danserne fra Klepp, så der var nogle der var spændte, på hvad det nu var for nogle man skulle have boende, og lige siden har vi så mødtes med de gode venner vi har fået i Klepp.

I 1985 havde vi så vores genvisit i Klepp, vi var 57 dansere af sted, og lige så da de har her året før blev vi privat indkvarteret. Besøget i Klepp indebar, at vi var med i de Norske 17 maj festligheder. Og det må nok siges at det var en oplevelse af de store, om aftenen var der stor fest, med omkring 2000 nordmænd, så mange havde vi aldrig prøvet t danse for før.

1986 var også et travlt år med 5 års jubilæum, besøg fra Norge, dans på Bernadottegården i Hadsund, Sødisbakke i Mariager, Carlo´s 60 års dag,  i juni til Assens 20 års jubilæum, Valdemars fest i Randers, som man kan se et begivenhedsrigt år. I årene frem skete der også mange ting, efter 40år som leder, de sidste 11 år som leder i Mariager Folkedanser Laug, han valgte at stoppe i 1990 da kræfterne ikke var som før. 1992 havde vi den glæde at danse for Dronning Margrethe og prins Henrik, da Mariagers400 års købstadsjubilæum, og frem til i dag er der sket så mange ting, men desværre, er vi ikke så mange dansere mere, men håber der kommer flere.

Jeg er instruktør i Mariager Folkedanserlaug, og har været det siden efteråret 1996. I 1997og 2002 var jeg med på besøg i Klepp

og de var på besøg her i 1998, 2001og 2005. Vi skal på besøg hos dem igen i maj 2006

 

 

 

 

Handicapdans

Jeg har undervist handicappede til folkedans, på Sødisbakke fra 1988 til 1995 og i Hobro fra 1996

Da jeg startede med handicapdans på Sødisbakke havde jeg 2 hold af 1½ times varighed, først nogle lidt svage beboere og derefter nogle unge mere bevægelige beboer, og det var i alt 30 gange i vinterhalvåret og der var også 4 lørdage i denne periode hvor der var lørdagsdans og da var det et andet sammenhold da man meldte sig specielt til lørdagsdans og det var hele eftermiddagen 4 timer i alt med en kaffepause hvor de hver gang fik lagkage som er favoritkagen. Efter nogle år var der kun til et hold, og til sidst var der for lidt til et hold, og året efter blev jeg opfordret til at have et hold i Hobro, og der er deltagere fra boenheder i Hadsund, Arden, Nørager, Hobro og enkelte som bor for sig selv, i øjeblikket har jeg 18 deltagere de er med til forårsstævnet i Mariager Hallen, Folkedanserne Mellem Fjordene, sidste lørdag i februar og det er meget populært bland de mange andre deltagende hold og publikum.